Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT www.englishemporda.cat
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:


Web:

www.englishemporda.cat

Titular:

CORINNE ADELE SILVERSTON (d’ara en endavant C.SILVERSTON)

Domicili:

C/ Esperança, 1, 17600, Figueres (Girona)

C.I.F:

X0307871Q

Telèfon:

+34 972 510 424

Correu electrònic:

info@englishemporda.cat

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir i protegir, en tot el relatiu al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, C.SILVERSTON informa als usuaris que:
•          Qualsevol dada de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics o altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de C.SILVERSTON que es troben degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries per mitjà del símbol de l'asterisc (*) en els formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l'Usuari el servei sol·licitat.
•          Les finalitats dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l'Usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l'Usuari que sol·licita serveis personalitzats, a la realització d'estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, a la gestió de la sol·licitud d'ocupació i a la inclusió de la mateixa en futurs processos de selecció de personal que el Responsable pogués dur a terme, a la realització d'accions formatives, a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per a la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb C.SILVERSTON o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (tasca aquesta última sempre identificada com a tal).
•          C.SILVERSTON es compromet a tractar les dades de l'Usuari de forma confidencial i tan sols seran cedits a tercers (entenent-se per tercer "Les entitats col·laboradores de C:SILVERSTON que subministren serveis específics als seus clients o treballadors") per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l'Usuari. D'una altra forma, sol·licitarà el consentiment previ a l'Usuari.
•          L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se C.SILVERSTON el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
•          C.SILVERSTON declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari facilita, d’acord al nivell de seguretat aplicable, en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb l'establert en el Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre). No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

•          L'Usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a CORINNE ADELE SILVERSTON (Ref. Protecció de Dades) mitjançant escrit dirigit a l'adreça postal Carrer Esperança nº 1, 17600, Figueres, Girona o a través de correu electrònic al compte info@englishemporda.cat, assenyalant el dret a exercir i aportant document acreditatiu de la seva identitat.