Classes particulars

Hi ha la possibilitat de fer classes individuals o de grup reduït per a alumnes que tinguin necessitats específiques. Aquestes classes es poden fer tant a l’escola com al domicili de l’alumne.