Classes per a nens i joves

Oferim classes per a nens a partir dels 6 anys, 2 o 3 hores setmanals en grups que es divideixen segons el nivell i l’edat de

l’alumne. Busquem aconseguir el màxim rendiment de l’alumne, fent ús d’una metodologia amena i divertida.

Els horaris s’adapten a l’horari escolar. Per als estudiants d’institut de secundària hi ha classes el dimecres i el divendres a la tarda.

Exàmens
L’escola ofereix classes de preparació per als diferents nivells dels exàmens de la Universitat de Cambridge, encara que aquests exàmens no representen un pas obligatori en l’aprenentatge de l’idioma.

Un dels nostres objectius és que un alumne pugui arribar al nivell de First (nivell B2 del Marc Europeu Comú) abans que comenci els estudis universitaris.

Assistència i puntualitat
Es controlen la puntualitat i l’assistència a classe, i informem els pares de les faltes.

Deures

Creiem que uns deures regulars fets a casa ajuden molt en la consolidació dels continguts practicats a l’aula.

 

Avaluació
A més de l’avaluació contínua del professor, hi ha una prova trimestral. Enviem per correu un informe trimestral que detalla el progrés de cada alumne. En tot moment estem a la disposició dels pares per parlar dels estudis dels seus fills.