Exàmens externs

Els alumnes que ho desitgin poden preparar-se per als exàmens de la Universitat de Cambridge, que es fan a Figueres i Girona en tres convocatòries al llarg del curs acadèmic. Aquests exàmens es poden fer a diferents nivells, i els diplomes es demanen molt sovint avui en dia en el món universitari i a l’hora de buscar feina.

Els diplomes representen els següents nivells del Marc Europeu Comú del Consell d’Europa:

Key English Test (K.E.T.): nivell A2 (bàsic)
Preliminary English Test (P.E.T.): nivell B1
First Certificate (F.C.E.): nivell B2
Advanced (C.A.E.): nivell C1
Proficiency (C.P.E.): nivell C2

English Empordà és reconeguda oficialment per la Universitat de Cambridge com a centre de preparació d’aquests exàmens. Entre el nostre personal hi ha professors que compten amb la formació específica necessària per ser examinadors oficials de Cambridge. Al llarg dels anys hem aconseguit un alt percentatge d’aprovats en aquestes proves.